Tillverkning av limfog
Random header image... Refresh for more!

Vårt Företag

Hubbestads Svarveri är ett gammalt genuint företag som idag drivs av Anders Holmberg. Företaget är en liten flexibel träindustri med erfaren och  kompetent personal. Vi är för närvarande ca 7 anställda.

Har du som kund önskemål, gör vi allt för att hjälpa dig, antingen det gäller små eller stora leveranser.

Anders själv har mästar- samt gesällbrev. Detta är ett unikt erkännande av hans yrkeskunskaper. Mästarbrevet är en kvalitetsgaranti som ger dig en säkerhet om vår yrkeskompetens. För Mästarbrev krävs minst sex års erfarenhet inom yrket där man måste vara verksam i yrket och visa ett yrkeskunnande med ett godkänt prov enligt branschens fastställda normer. Mästarbreven regleras av lagen (SFS 1995:1255) och förordningen (SFS 1995: 1256).

Företaget har kontakt med flera träarbetande företag inom kommunen och kan även erbjuda helhetslösningar inom inredning och möbler.

Vi har ett väl fungerande samarbete med vår största leverantör av lövträ, Fredricsons Trä. De hjälper till med snabba leveranser av kvalitetsträ, vilket gör att vi kan ställa upp med snabba och säkra leveranser.