Tillverkning av limfog
Random header image... Refresh for more!

Framtiden

Nu tar vi nästa steg

Nu tar vi nästa steg
För att möta efterfrågan så investerar vi nu för framtiden på Hubbestads Svarveri. För att säkra leveranser och kvalitet till kund så investerar vi i en ny presslinje som ökar vår kapacitet rejält. Se film.

Den är helautomatisk men för den skull så försvinner inte den manuella handpåläggning och avsyning för att få rätt stav på rätt plats i limfogen. Operatören lägger upp materialet så färger och sida blir rätt, därefter tar maskinen över limning, pressning och utmatning. Maskinen är även mycket ergonomisk för operatören så inga tunga lyft kommer behövas.

Detta är inte det ända som händer i Hubbestad, mer investeringar är på gång, vad det är avslöjas snart så håll utkik på hemsidan så får du veta vad som händer.

Nu satsar vi ytterligare i Hubbestad, en ny Weinig hyvellinje med inmatning och avstapling är inköpt. Hyvellinjen kommer att installeras under våren 2014.